Pensioenbestuurders.nl adviseert sedert 2010 pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en bestuursbureaus op het brede terrein van pension fund governance of goed pensioenbestuur: visie, missie, strategie, beleid en uitvoering.

Pensioenbestuurders.nl geeft integraal advies door bundeling van jarenlange bestuurlijke ervaring in de pensioensector met specialistische kennis.

Pensioenbestuurders.nl begeleidt het gehele bestuurlijke proces dat een pensioenfonds doormaakt bij uitbesteding van activiteiten.

Het gaat om de invulling van intern toezicht, compliance, risicobeheer, custody, ICT, vermogensbeheer en juridische zaken zoals het onderhandelen, opstellen en beoordelen van service level agreements, investment management agreements en fiscale zaken (zoals omzet- en vennootschapsbelastingeffecten bij uitbesteding).

Pensioenbestuurders.nl adviseert bij het opzetten en vormgeven van een bestuursbureau.

Pensioenbestuurders.nl is onafhankelijk.

Pensioenbestuurders.nl : integraal advies voor pensioenfondsen.


Print