Pensioenbestuurders.nl adviseert pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en bestuursbureaus op het brede terrein van pension fund governance of goed pensioenbestuur: visie, missie, strategie, beleid en uitvoering.

Integraal advies

Pensioenfondsen oriënteren zich op samenwerking met andere pensioenfondsen, opheffing of juist op uitbreiding door ook de pensioenuitvoering van andere pensioenfondsen op zich te nemen. Bij deze activiteiten zijn vaak meerdere adviseurs betrokken die elk vanuit een eigen specialisme werken.

De integrale aanpak biedt uitkomst. Deze aanpak bespaart kosten. De integrale aanpak is het antwoord op het onsamenhangend werken van verschillende specialismen bij de uitvoering van bestuursbesluiten. De integrale aanpak lost deze deficiëntie op door samenwerking, samenhang en afstemming vanuit de bundeling van specialistische kennis met ruime bestuurlijke ervaring in de pensioensector.

Zo betrekt een advocatenkantoor dat een overeenkomst opstelt in de regel niet de fiscale aspecten daarbij. Daarvoor moet dan apart een fiscaal adviesbureau worden ingeschakeld. Dat is als men er al oog voor heeft dat bepaalde overeenkomsten gevolgen voor de fiscale positie kunnen hebben.

Implementatie van adviezen die een pensioenbestuur overneemt van een beleggingscommissie, kan gevolgen hebben voor de uitvoeringsorganisatie. En kan extra kosten met zich meebrengen. Een advies om bepaalde valuta af te dekken kan wel eens betekenen dat in de praktijk vermogensbeheerovereenkomsten moeten worden omgezet. De rapportage door externe partijen kan hierop betrekking hebben. Vervolgens worden externe adviseurs op de zaak gezet om de implementatie te begeleiden. Dat brengt extra kosten met zich mee.

Een ander voorbeeld waarbij de integrale aanpak uitkomst biedt, betreft het onderhandelen en opstellen van vermogensbeheerovereenkomsten met externe partijen. Een vermogensbeheerovereenkomst kan juridisch correct zijn maar beleggingsinhoudelijke gevolgen hebben. Zo kan in juridisch opzicht een prestatiebonus op duidelijke wijze in de overeenkomst zijn opgenomen. Dat die prestatiebonus bij de externe vermogensbeheerder kan leiden tot de prikkel van het nemen van extra risico moet wel passen in het risicobeleid. Let een advocatenkantoor daarop?

Dit zijn voorbeelden waarbij het gebruik van afzonderlijke specialisten tot sub-optimale oplossingen leidt die grote gevolgen kunnen hebben.

Pensioenbestuurders.nl geeft integraal advies door het bundelen van specialistische kennis met jarenlange bestuurlijke ervaring in de pensioensector.

Pensioenbestuurders.nl. heeft aanvullende informatie beschikbaar ten aanzien van een aantal praktische zaken rondom de dienstverlening.  Het kan daarbij gaan om zaken als een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering of om specifieke onderwerpen die van geval tot geval aan de orde zijn.


Pensioenbestuurders.nl is bereikbaar via e-mail adres: info@pensioenbestuurders.nl , via het contactformulier en telefonisch op 010 – 455 0832.

Print