Pensioenbestuurders.nl beoogt de professionaliteit binnen de pensioenfondsbesturen te optimaliseren en op hoog niveau te houden.

Pensioenbestuurders.nl adviseert pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en bestuursbureaus op het brede terrein van pension fund governance of goed pensioenbestuur.

Pensioenbestuurders.nl organiseert tevens seminars, verzorgt presentaties, publiceert, leidt op en houdt contact met belanghebbenden in de sector teneinde pensioenfondsen in staat te stellen kennis en ervaring op peil te houden.


Print