Pensioenbestuurders.nl adviseert pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en bestuursbureaus  op het brede terrein van pension fund governance of goed pensioenbestuur: visie, missie, strategie, beleid en uitvoering.

Pensioenbestuurders.nl verbindt een hoge graad van specialistische kennis van de pensioensector en bestuurlijke ervaring.

Mr Onno de Lange – directeur
e-mail: onno.delange@pensioenbestuurders.nl
mobiel: 06 – 51 51 37 13
Onno Bio

Mr Onno de Lange is sinds 1996 actief in de pensioensector op het snijpunt van juridische zaken en vermogensbeheer. Hij werkte voor de grootste bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen als hoofd juridische zaken en secretaris van de pensioenbesturen.

Hij participeerde in werkgroepen van de pensioenkoepels Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en Unie van Beroepspensioenfondsen die inmiddels zijn opgegaan in de Pensioenfederatie. Op zijn initiatief heeft de sector politieke aandacht gevraagd voor vrijstelling van omzetbelasting van pensioenfondsen.

Als secretaris beleggingen en financiële markten van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, welke koepel is opgegaan in de Pensioenfederatie, was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van toezichtswetgeving in samenwerking met de toezichthouders DNB, AFM en het ministerie van Financiën. Hij was medeopsteller van de Model gedragscode pensioenfondsen. Als bestuurslid van Eumedion behartigde hij de belangen van ondernemingspensioenfondsen op het gebied van corporate governance.

In zijn laatste functie was Onno groepssecretaris van de beursgenoteerde bank-verzekeraar SNS REAAL, lid van het dagelijks bestuur en secretaris van het ondernemingspensioenfonds AXA Verzekeringen.

Pensioenbestuurders.nl is opgericht op 1 april 2010 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24491627 .

Print