Pensioenbestuurders.nl adviseert pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en bestuursbureaus op het brede terrein van pension fund governance of goed pensioenbestuur: visie, missie, strategie, beleid en uitvoering.

Pensioenbestuurders.nl geeft integraal advies door de bundeling van jarenlange bestuurlijke ervaring in de pensioensector met specialistische kennis.

Integraal advies

Pensioenbestuurders.nl analyseert de omstandigheden waarvoor een bepaalde aanpak is vereist. Op basis van de analyse maakt Pensioenbestuurders.nl een stappenplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. Over elke stap wordt verantwoording afgelegd. Vervolgens gaat Pensioenbestuurders.nl op integrale wijze over tot de uitvoering van het plan.

De integrale aanpak van Pensioenbestuurders.nl houdt in dat bij de uitvoering van bestuursbesluiten relevante partijen samenwerken. Deze aanpak vindt samenhang in de verschillende onderdelen die door een bestuursbesluit worden geraakt en stemt de uitvoering af met alle betrokken partijen. Bovendien adviseert Pensioenbestuurders.nl desgewenst bij de besluitvorming door het bestuur. Door deze integrale top-down-benadering, waarbij een bestuur wordt geadviseerd bij de besluitvorming tot aan de implementatie van dat besluit, wordt het doel van een bepaald besluit in overeenstemming gebracht met de uitvoering. Daarbij wordt met name gelet op de verschillende op elkaar inwerkende aspecten van dat besluit.Print